Naujienos

Skelbimas kad šaukiamas Lietuvos Jaunimo sąjungos visuotinis narių susitikimas

Skelbimas kad šaukiamas Lietuvos Jaunimo sąjungos visuotinis narių susitikimas

Pranešu, kad 2022 m. sausio 21 d. 17.00 val. šaukiamas Lietuvos jaunimo sąjungos visuotinis narių neeilinis susirinkimas, kuris vyks Kaune, Užnerio g. 15.

S u d a r a u Lietuvos jaunimo sąjungos visuotinio narių neeilinio susirinkimo darbotvarkę:

1. Dėl naujų narių priėmimo į Lietuvos jaunimo sąjungą.
2. Dėl Lietuvos jaunimo sąjungos pirmininko rinkimų.
3. Dėl 2022 m. vizijų, metinių planų sudarymo.
4. Dėl įgaliojimų suteikimo VĮ Registrų centre.
Siekdama užtikrinti susirinkime dalyvaujančių narių kvorumą, prašau apie savo dalyvavimą ar nedalyvavimą posėdyje iki 2022 m. sausio 17 d. informuoti mane Kariną Džermeikaitę, man prieinamomis ryšio priemonėmis: per facebook (Messenger), taip pat telefonu +37063330818

Dėkoju už bendradarbiavimą.

Komisijos pirmininkė

Karina Džermeikaitė

Related Articles

Apie mus

Lietuvos jaunimo sąjunga yra savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė, ne pelno siekianti visuomeninė jaunimo asociacija, vienijanti pilietiškai mąstančius, drąsius ir aktyvius Lietuvos jaunuolius.