Lietuvos jaunimo sąjungos Įstatai
Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos jaunimo sąjungoje tvarkos aprašas