Lietuvos jaunimo sąjunga

LJS - asociacija vienijanti jaunimą nuo 14 iki 35 metų amžiaus visoje Lietuvoje.
Image

Mūsų tikslai

  • Skatinti jaunų žmonių užimtumą regioniniuose miestuose ir miesteliuose;
  • Stiprinti jaunimo organizuotumą ir įtaką visuomenėje, skatinti jų iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą;
  • Skatinti jaunimą dalyvauti valstybės bei savivaldos valdyme;
  • Plėtoti ryšius su jaunimo organizacijomis Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Partneriai

Image
Image
Image
Image

Ką mes siūlome

Patirtį

Mokymus ir seminarus

Savanorystę

Susitikimus su politikais

Keliones

Mentorystę

Mes sakome

TAIP naujai kartai savivaldoje ir valstybės valdyme.
TAIP gyvam kaimui ir regionams.
TAIP žmogiškumui, socialiniam jautrumui.

NE pilietiniam ir politiniam pasyvumui.
NE masinei migracijai į miestus ir užsienį.
NE alkoholizmui, narkomanijai, smurtui, ksenofobijai ir rasizmui.
Image

Apie mus

Lietuvos jaunimo sąjunga yra savarankiška, savanoriška, nevyriausybinė, ne pelno siekianti visuomeninė jaunimo asociacija, vienijanti pilietiškai mąstančius, drąsius ir aktyvius Lietuvos jaunuolius.